Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget har følgende arbeidsomårder:
  • Utvikling
  • Reguleringsplaner
  • Miljøvern
  • Naturvern
  • Utbyggingsoppgaver
  • Klager byggesaker
  • Jordlovsaker
  • Konsesjon

Som medlemmer av plan – og utviklingsutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kjetil Sørbotten (FL) (leder)

Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord

928 66 874

2. Kathrine Moan Larsen (FL) (nestleder)

Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma

482 50 529

3. Håvar Olsen (R)

Myrvn. 23, 8230 Sulitjelma

934 04 780

4. Svein Roger Bådsvik (V)

Bådsvikvn. 7, 8210 Fauske

911 41 254

5. Janne Hatlebrekke (AP)

Reitvollvn. 13, 8206 Fauske

990 40 017

 

Som varamedlemmer av plan – og utviklingsutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

For medlem 1 – 3 (FL, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Sverre Hagen (FL)

Linerlevn. 16, 8207 Fauske

911 20 677

2. Cesilie Rasmussen Høgseth (FL)

Kvitlyngvn. 7, 8209 Fauske

404 66 972

3. John Harry Nilsen (SV)

Storgaten 66, 8200 Fauske

900 30 839

4. Einar Thomassen

Ternevn. 8, 8207 Fauske

 

5. Lars Morten Rødaas (FL)

Rødåsvn. 110, 8219 Fauske

958 26 159

 

For medlem 4 (H, KRF, V):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ketil Skår (H)

Lundvn. 67, 8206 Fauske

901 48 468

2. Ole Ragnar Norheim Jenssen (KRF)

Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord

992 69 632

3. Thomas Schulzki (V)

Sjellibakken 3, 8215 Valnesfjord

 

 

For medlem 5 (AP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Steinar Nymo (AP)

Gavlen 4, 8215 Valnesfjord

901 84 760

2. Lisbeth Kvæl (AP)

Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma

948 96 975

3. Ermin Krehic (AP)

Moselyngvn. 39, 8209 Fauske

916 97 507

 

 
Tips en venn Skriv ut