Sulitjelma - mineraler - ordfører og direktør

Møtte Direktoratet for Mineralforvaltning

Planlegger befaring i Sulitjelma til sommeren

Hovedsaken under møtet med direktoratet var informasjon og etablering av samarbeid. Blant annet var direktør Randi Grini tilstede.

I dag har Fauske kommune hatt møte med Direktoratet for Mineralforvaltning. Bakgrunn for møtet er oppdraget som direktoratet har fått med hensyn til å ivareta nedlagte gruver som staten står som eier av. Direktoratet er i gang med å utarbeide en tiltaksplan for Sulitjelma-området. Dette skal være en helhetlig plan basert på kildebegrensning og renseløsninger. Som del av dette ønsker direktoratet å møte kommunene for å etablere et samarbeid og orientere om prosessen fremover. Fristen for å få utarbeidet en tiltaksplan for Sulitjelam er satt til 20.12.2015.

Sulitjelma - mineraler - fellesbilde_460x307.jpg

Bildetekst: Bak fra v.Tom Lundgren (geolog Direktoratet for mineralforvaltning), Roar Hansen (prosjektleder mineralprosjektet Fauske kommune), Randi Grini (direktør Direktoratet for mineralforvaltning), Siv Anita Johnsen Brekke (ordfører Fauske kommune), Ottar Skjellhaug (leder Planutvalget FK), Even Ediassen (rådmann FK), Gijs Bredveed (fagkonsulent miljøteknologi ), Siv Tofte (Direktoratet for mineralforvaltning) og Marte Kristoffersen (avdelingsdirektør for miljøforvaltning og miljøhensyn/ Direktoratet for mineralforvaltning). Foto: Gull H. Pedersen/ Fauske kommune

Til sommeren planlegges en befaring i Sulitjelma sammen med Miljødirektoratet. Her vil også Fauske kommune være representert.

Sulitjelma - mineraler - møtebilde_460x307.jpg

Tips en venn Skriv ut