FAUSKE OG SØRFOLD SAUEHOLDSFORENING

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 812509152

Forretningsadresse:
Tverråveien 32
8218 FAUSKE
Stiftelsesdato:
2013-09-26