FAUSKE OG SØRFOLD BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 925003395

Forretningsadresse:
c/o Lars Morten Rødås
Rødåsveien 110
8219 FAUSKE
Stiftelsesdato:
1913-12-31