FAUSKE BUEKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 928152499

Forretningsadresse:
c/o Torfinn Sollund
Trostveien 4C
8207 FAUSKE
Stiftelsesdato:
2021-10-25
Frivillig organisasjon:
Nei