SJAKKLUBBEN KOR E DAMA MISVÆR

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 928857484

Forretningsadresse:
c/o Jan-Erik Opli
Malmveien 5A
8208 FAUSKE
Stiftelsesdato:
2022-02-05
Frivillig organisasjon:
Nei