FAUSKE-SPRINT F K

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 971014482

Hjemmeside:
www.fauske-sprint.no
Forretningsadresse:
Gymnasveien 3
8207 FAUSKE
Stiftelsesdato:
1937-04-25
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 142
8201 FAUSKE