FAUSKE KJØRE OG RIDEKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 971395087

Hjemmeside:
www.fauskekjoreogrideklubb.no
Forretningsadresse:

8200 FAUSKE
Stiftelsesdato:
1991-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 125
8201 FAUSKE