PERSONELLFORENINGEN FORSVARETS STASJON FAUSKE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 980153541

Forretningsadresse:
Eiaveien 7A
8208 FAUSKE
Stiftelsesdato:
1995-05-30
Postadresse:
Postboks 261
8201 FAUSKE