FAUSKE BLANDAKOR

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 980438953

Hjemmeside:
www.fauskeblandakor.no
Stiftelsesdato:
1948-11-04
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 405
8200 FAUSKE