FAUSKE HELSESPORTSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 982327105

Stiftelsesdato:
1963-01-17
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 286
8201 FAUSKE