FAUSKE ATLETKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 985087733

Hjemmeside:
www.fauskeak.no
Forretningsadresse:
Fauske Idrettshall
8201 FAUSKE
Stiftelsesdato:
1981-10-23
Frivillig organisasjon:
Nei