FAUSKE IDRETTSLAG/ALPINT/SNOWBOARD

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 988936871

Hjemmeside:
www.holtanlia.no
Forretningsadresse:
Holtan
8219 FAUSKE
Stiftelsesdato:
2005-05-24
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 240
8201 FAUSKE