SULITJELMA NÆRINGSFELLESSKAP

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 991097155

Forretningsadresse:

8230 SULITJELMA
Stiftelsesdato:
2007-03-15
Postadresse:
Mons Pettervei 18
8230 SULITJELMA