FAUSKE OG SØRFOLD PISTOLKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 992624310

Hjemmeside:
www.fspk.no
Forretningsadresse:
Fauske Idrettshall
8211 FAUSKE
Stiftelsesdato:
1982-11-08
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 379
8201 FAUSKE