FAUSKE HØYRE

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 997921887

Hjemmeside:
www.hoyre.no
Stiftelsesdato:
1947-06-30
Postadresse:
Kirkeveien 43B
8207 FAUSKE