PPkommunereformen utklipp

Rådmannens presentasjon på folkemøtene

Presentasjon av alternativene

I løpet av april og mai har Fauske kommune hatt tre folkemøter: Fauske sentrum, Sulitjelma og Valnesfjord. Der hadde rådmann Geir Mikkelsen denne presentasjonen: 16_kommunereformen_folkemøter.pdf