Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Utvikling av Familiens hus 2017 - 2020
Lysverkgården (2)_450x304

Prosess - Bygg

Her finner du beskrivelse av prosessen knyttet til bygget som skal utgjøre Familiens hus i Fauske kommune.

Status april 2018

Pr tiden jobber rådgivende ingeniører og arkitekt med kravsspesifikasjoner for de ulike fag; bygg, elektro, automasjon, sanitær, klima mm. Det jobbes også med forslag til fasader på bygget, hvor det må på plass ny løsning for vinduer og  rømningsvei utvendig.

Spesifikasjoner og tegninger, samt eventuelle endringer, påpekes og utbedres fortløpende. Det ferdige underlaget vil så brukes i forbindelse med utlysning av totalentreprisen via Doffin.no

 

Status mai 2019

Firmaet Moldjord bygg og anlegg har fått oppdraget med å "bygge" familiens hus i Lysverkgården på Fauske. 28. mai går kommunen i forhandlinger med utbygger om fremdriftsplan. Denne legges ut så snart den er undertegnet.

Tips en venn Skriv ut