Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske for perioden 2015 - 2019

Fauske kommunale råd for funksjonshemmede ble opprettet av Fauske kommunestyre den 19.mars 1992. Rådet består pt. av 8 medlemmer. Det avholdes ca. 4 møter pr. år.

 For inneværende valgperiode er følgende brukerorganisasjoner representert:
·       Personskadeforbundet LTN  
·       Fauske og Sørfold Revmatikerforening
·       Norges Diabetesforbund Indre Salten.       
·       NFU Indre Salten.    
 
I tillegg er 2 repr. politisk valgt og en fra administrasjonen.
 
 Leder: Janne Hatlebrekke
 Nestleder: Veronika I. Ormåsen
 Sekretariatet v/Monica Johansen er lagt til Servicetorget.
 Boks 93 8201 Fauske. Tlf.75 60 40 28 e-post: monica.johansen@fauske.kommune.no
 
Som medlemmer av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:
Medlemmer:
Postadresse:
Telefonnummer:
Marmorvn. 20, 8208 Fauske
934 63 231
Reitvollvn. 13, 8206 Fauske
990 40  017
Kjerrevn. 6, 8200 Fauske
952 90 399
Ternevn. 18, 8207 Fauske
916 30 205
Gryttingvn. 15B, 8209 Fauske
905 55 603
Trivselsvn. 98, 8214 Fauske
913 34 706
Bratthaugen 33a, 8210 Fauske
404 81 899
Helsetunet, 8200 Fauske
469 22 872
 
Som varamedlemmer av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015 ble følgende valgt:
For medlem 1 – 2 (politisk):
Varamedlemmer:
Postadresse:
Telefonnummer:
Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma
482 50 529
Stemland, 8215 Valnesfjord
414 75 134
 
For medlem 4 (Diabetesforbundet Indre Salten):
Varamedlemmer:
Postadresse:
Telefonnummer:
Sjåheivn. 11, 8209 Fauske
913 82 725
 
For medlem 5 (Fauske og Sørfold Revmatikerforening):
Varamedlemmer:
Postadresse:
Telefonnummer:
Gryttingvn. 15B, 8209 Fauske
905 55 603
 
 
For medlem 6 (NFU):
Varamedlemmer:
Postadresse:
Telefonnummer:
Skoanvn. 1, 8200 Fauske
473 99 714
 
 
For medlem 7 (Fauske ungdomsråd):
Varamedlemmer:
Postadresse:
Telefonnummer:
Postboks 103, 8201 Fauske
469 65 515
 
 
Rådet fokuserer først og fremst på økt tilgjengelighet for alle og ønsker å ta opp aktuelle og lokale saker. Det ønskes samarbeid med brukergrupper og innspill fra innbyggerne.
 
Generelt om Rådet for funksjonshemmede:
Vil du vite mer om deres arbeid, gå til nasjonal lenke: Rådet for funksjonshemmede
 
Årlig temamøte: Rådet arrangerer hver høst et åpent temamøte med brukergrupper og interesserte. Deltakelsen er avhengig av tema.
 
 
Marmorprisen for økt tilgjengelighet:
Marmorprisen deles ut til foreninger, lag, foretak eller enkeltpersoner som har gjort en innsats for å bedre tilgjengeligheten eller livskvaliteten for funksjonshemmede i kommunen.
Rådet ber om at tips fra innbyggerne om mulige kandidater sendes sekretær.
 
 
Se også SAFO: Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Se også FFO: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.
 

 

Tips en venn Skriv ut