Geir Mikkelsen rådmann

Rådmann Geir Mikkelsen fortsetter

Fauske kommune har fått henvendelse fra rådmann Geir Mikkelsen om at han ønsker å trekke sin oppsigelse av private og familiære årsaker. Kommunen ved ordfører har akseptert at oppsigelsen blir trukket, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Mikkelsen.