Reduksjon av akseltrykk Løvgavelveien og Tortenliveien

På grunn av teleløsning er akseltrykket for Løvgavelveien og Tortenliveien nedsatt til BK8.