Hjem/Folkehelse
Regional folkehelseplan_250x269

Kilder til livskvalitet

Regional folkehelseplan Nordland 2018 - 2025

Det overordnede målet med helsepolitikk må være et sunnere, friskere folk! Folkehelsearbeid er vårt største helsepotensial. Fokus og debatt må i større grad dreies over på helsefremmende arbeid. Helse skapes i hovedsak utenfor helsesektoren. Grunnlaget for flere friske leveår legges der vi lever våre liv.

HER finner du selve folkehelseplanen. God lesing!