Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Fysioterapi/Ridefysioterapi
Ridefysioterapi

Ridefysioterapi

Hva:

Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel.

Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Behandlingsformen er godt dokumentert og ridningen foregår i små grupper.

 

Hvem:

Målgruppen er personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker. Ridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Eksempler på personer som har nytte av ridefysioterapi er personer med CP, MS, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, blinde, hørselshemmede, personer med forsinket motorikk, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke med motoriske eller kroppslige plager.

 

Hvordan:

Ridefysioterapi krever henvisning og rekvireres av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Folketrygden (HELFO) gir bidrag til behandling, og transportkostnader dekkes

dersom det av helsemessige årsaker ikke kan benyttes rutegående transport eller egen bil.

Det er fysioterapeuten som vurderer om vilkårene for bidrag er oppfylt. Henvisningen gir rett på 30 behandlinger pr. kalenderår.

 

Ridefysioterapien ledes av Emilie Nystad Helgesen, fysioterapeut med godkjent videreutdannelse i ridefysioterapi fra Norsk Fysioterapeutforbund. Tilbudet er i samarbeid med Stall Elverhøy. Hestesportsenteret er godkjent av kommunelegen til dette formålet.

 

 

For ytterligere informasjon/ spørsmål ta kontakt med:

Emilie Nystad Helgesen Tlf: 756 04 931 / 91135487

emilie.helgesen@fauske.kommune.no

Kontakt oss

De fleste må nå betale egenandel ved behandling hos fysioterapeut, begrenset oppad av egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2019 er kr 2 085. Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

 

For utfyllende informasjon, se:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Kontakt oss

De fleste må nå betale egenandel ved behandling hos fysioterapeut, begrenset oppad av egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2019 er kr 2 085. Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

 

For utfyllende informasjon, se:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut