Om oss

Rus- og psykisk helsetjenesten består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse.

Vi gir tilbud om kartlegging av ressurser og behov, og utarbeide målsetting for
-oppfølgingen.
- Individuelle samtaler
- Oppfølging i hjemmet
- Koordinering av tjenester og utarbeiding av Individuell Plan
- Veiledning og rådgivning
- Sosial aktivitet
- Fysisk aktivitet
- Ulike gruppetilbud
- Innsøking til institusjon for rusbehandling
- Oppførlging under- og etter behandling
- Pårørende arbeid

Søknad om tjeneste sendes Tildelingskontoret, boks 93, 8201

Søknadskjema -   Rus- og psykiskhelestjeneste - Søknadsskjema.pdf 

Postveien 3

POSTVN. 3 er et lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet og her er det mulighet for sosialt samvær og et enkelt måltid

Helsestasjon for rusmiddelavhengige :
Ernæringsveiledning
Smitevern
rinprøvetaking