RVTS nyhetsbrev utklipp

Nyhetsbrev fra RVTS Nord

RVTS: Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Nord, er et samarbeid mellom Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge. Tema i dette nyhetsbrevet er Flyktninghelse og tvungen migrasjon. Nyhetsbrev