Tomtene er ikke tilrettelagt for kjeller. Tomtene selges fortløpende etter skriftlig søknad og ved at det inngås bindende kjøpekontrakt hvor frister og salgsbetingelser fremkommer.

Tomteoversikt med nummerering
Oversikt over adresser
Søknad om kjøp av tomt inkludert priser

Salget starter tirsdag 8. november  kl 08:00. Oppmøte hos enhet Plan/utvikling på Administrasjonsbygget.

For nærmere opplysninger kan leder plan/utvikling kontaktes tlf  75604059 / 95938301 eller e-post g.hagalinsdottir@fauske.kommune.no