Samferdselskonferanse

Samferdselkonferanse 2015 - Program

Samferdselskonferanse på Fauske Hotell - Fredag 6. mars 2015.

Konferanseavgift: 1200,- inkl. lunsj
Påmelding: post@fauskenf.no
Påmeldingsfrist: 1. mars 2015

samferdsel.jpg

PROGRAM

08:30

Registrering

08:45

Velkommen ved Leder i Salten Regionråd Rolf Steffensen.

09:00

Fauske som knutepunkt for Gods. Leder i arbeidsgruppa Ole Martin Pettersen, Fauske Næringsforum.

09:15

Terminalstruktur i Nord-Norge og på nasjonalt nivå. Prosjektleder NTP transportanalyser i Norge, Else Marie Marskar

09:45

Transportvisjoner i Nord? Et effektivt transportsystem i Salten, Nordland og Nord-Norge. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Spørsmål / Kommentarer

10:45

Ny Nasjonal transportplan 2018-2027. Lokale ønsker og faglige vurderinger. Unni Gifstad - Avdelingsdirektør strategistaben Statens VegvesenSpørsmål/ Kommenterer

11.45

Lunsj

12.15

Betydningen av god samferdsel for kommune strukturen hvordan kan fylkeskommunen bidra til å knytte Salten tettere sammen? Hild-Marit Olsen – Fylkesråd for samferdsel Nordland fylkeskommune

12:45

Nordlandsbanens framtid. Pågående tiltak og framtidige planer for utvikling av Nordlandsbanen. Thor Brækkan - Områdedirektør Jernbaneverket

13:10

Lokalt/regionalt næringsliv - utfordringer vedr. infrastruktur. Daglig leder Salten Aqua AS Geir Wennberg

13:30

Prosjektleder Bodø kommune Daniel Bjarmann Simonsen «Ny by – ny flyplass»

14:00

Spørsmål-Kommentarer/Oppsummering. Prosjektleder Samferdsel Salten Regionråd Ingelin Noresjø

14:30

Slutt

 

PROGRAM [pdf]

Tips en venn Skriv ut