Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og samfunnsutvikling/Samfunnsplaner og temaplaner

Boligsosial handlingsplan 2018-2028

14. februar 2019

Boligsosial handlingsplan som er vedtatt av Fauske kommunestyr.

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2023

13. februar 2015

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2019 -2023 ble vetatt i k-sak 119/18 den 13.12.2018. Handlingsdel kap.9 rulleres jevnlig etter behov.

Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlings-/planperioden prioriteres i
budsjettet hvert år fra 2019 til og med 2023. Enhetslederne har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor eget budsjettområde.