Ved Fauske kulturskole kan du forvente:

- undervisning av kvalifiserte pedagoger/instruktører og utøvere
- undervisning i gruppe eller individuelt, tilpasset elevens nivå
- faglig og sosial læring i et kreativt miljø både blant elever og lærere
- jevnlig mulighet til deltakelse på konserter, forestillinger, prosjekter og utstillinger
- tilrettelegging av samspill med andre elever
- utviklingssamtale (elev, foresatt og lærer) minst en gang i året, ellers samtaler ved behov
- oppdatert informasjon på vår hjemmeside
- vikar ved sykdom eller varsel om avlysning av undervisning.  Det er ikke bestandig at det er mulig å skaffe vikar og da skal elevene varsles pr epost dersom avlysningen skjer i god tid eller pr sms før undervisningen starter. (derfor er det viktig at vi har det rette mobilnummeret til hjemmet!)
- redusert skolepengekrav dersom eleven mister mer enn to undervisningstimer pr semester pga lærers sykdom/fravær
- at kulturskolen følger grunnskoleruta eller gir beskjed i god tid ved avvik fra grunnskoleruta.

 

Av deg som elev/foreldre/foresatt hos oss forventer vi:

- at eleven møter forberedt til undervisning.
- at eleven møter presis til undervisning og gir beskjed ved eventuelt fravær
- at man skaffer til veie nødvendig utstyr/noter etter avtale med læreren.
- at man setter seg inn i fristene kulturskolen har
- at foresatte holder god kontakt med skolen/læreren og informerer om forhold som kan ha betydning for undervisningen
- at man ved eventuelle problemer tar kontakt med lærer eller skolens ledelse slik at vi sammen kan finne løsninger.
- at skolepenger blir betalt. Manglende betaling kan føre til tap av elevplass.

 

Undervisning ved vår kulturskole er:

- de ukentlige undervisningstimene med lærer, selvfølgelig.  I tillegg kommer avtalte prosjekter og spilleoppdrag/kulturelle innslag med tilhørende scene-, lyd- og lysprøver etc.  Avtaler om deltakelse innebærer oppmøte etter fastsatt plan, avtalt i god tid.
- I vårt tilbud regner vi også med oppmøte til konserter, både som utøver og som publikummer.  Dette er en like viktig del av undervisningen som de å ha time med læreren sin.  Vårt mål er å gjøre elevene våre oppmerksomme på ulike typer kultur; både som utøver og som publikummer.