En visjon kan beskrives som «en fremtidsdrøm vi aldri kan slutte å jobbe mot». En visjon sier noe om målet man har, og skiller seg derfor fra et slagord. I dag er Fauskes visjon «Folkehelsekommunen der alle trives». Vi ønsker innspill om vi skal fortsette å arbeide mot denne fremtidsdrømmen. Skal vi videreutvikle folkehelsekommunen,  eller skal vi finne nye viktige veier for Fauske inn i fremtiden?

Noe å strekke seg etter
Det har tidligere vært foreslått å ta tilbake slagordet «Marmorbyen Fauske».
- Marmorbyen er kanskje mer et slagord enn en visjon, det sier ikke noe om hvordan det er å leve og bo i Fauske. Slagord kan vi også ha, men en visjon er noe vi skal strekke oss etter. Alle innspill tas med i prosessen, og mange gode hoder tenker bedre enn få. Det er viktig å få med alle, sier Rendall Berg.

Ordfører ønsker å engasjere folk i alle aldre. Gjennom arbeidet med samfunnsplanen skal kommunen bruke sosiale medier og andre digitale former for medvirkning. Det vil bli lagt opp til møter og besøk når smittesituasjonen tillatter dette. Vi vil at alle aldre av befolkningen skal være engasjert i arbeidet mot dette, og kommer til å jobbe med innspill fra ulike grupper.

Hvordan skal Fauske utvikles i et langsiktig perspektiv?
Samfunnsplanen skal ha et langsiktig perspektiv, og skal gjelde for de neste 12 år. Det er her vi skal bestemme oss for hvilke målsetninger vi skal jobbe mot.

Kommunens økonomiske situasjon gjør at det er mer viktig enn noen gang å tenke langsiktig. I 2020 evaluerte kommunen dagens samfunnsplan, og man så at den ikke fungerer slik den skal. «Når det kommer nye politikere som skal utvikle kommunen videre, så trenger de en ny plan», forteller konstituert kommunedirektør Helge Akerhaugen.

Formannskapet er den politiske styringsgruppen for samfunnsplanen, og skal arbeide med visjonen i møte 23. mars. Visjonen sendes som politisk sak til kommunestyremøte 15. april 2021. 

Kom med din mening om Fauskes visjon gjennom denne lenken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=whKmV0Jj5EyERoHl9kW6m5bi2HFVEJ1DqE5zxLZZtztUOUhFN1FLRVNENVg4QVFBVk9QTzBVQTA1Uy4u 
Alle besvarelser er anonyme. Svarfrist er 15. febuar 2021.

Dersom du har andre innspill angående ny samfunnsplan, kan du sende en e-post til nysamfunnsplan@fauske.kommune.no. Vi vil jevnlig i prosessen be om innbyggernes meninger.