Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Aktuelt

Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

hpv_vaksine

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) er svært vanlig blant personer som er seksuelt aktive. Kvinner som får en vedvarende HPV-infeksjon kan på sikt utvikle livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. HPV-vaksine kan gi beskyttelse også hos de som har debutert seksuelt.  Derfor anbefales HPV-vaksine til alle unge kvinner som ikke tidligere er vaksinert.

Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon. HPV-vaksinen får du hos oss på Familiesenteret.

Ta kontakt for timebestilling på tlf 756 04 300