Veiledning for å sjekke hvordan din varsling er oppført: Veiledning_varslinger.pdf 

Se også denne siden for mer informasjon: https://secure.ums.no/varsling365/

servicevarsling.noUtklipp.JPG

 

De telefonnummer som ligger inne i systemet vi har fått levert fra UMS, er i hovedsak basert på Folkeregisteret. Det er viktig for oss at vi har de "riktige" opplysningene for at vi skal nå fram med varslingene. For å forstå bedre, klikk deg inn på den røde SMS-knappen øverst på forsiden av hjemmesiden: http://www.fauske.kommune.no/