I fjor sommer kunne ordfører Marlen Rendall Berg fortelle at de hadde hørt tilbakemeldingene om dårlig vei i Sjøgata og at både rør og asfalt skulle byttes ut. 

– Nå kommer vi i gang med en forbedring av både det som er over og under bakken, til glede og nytte for både innbyggere og besøkende! Jeg gleder meg stort over at det vil både bli nye rør og ny asfalt på veien I Sjøgata, sa hun den gang. 

Det var et omfattende arbeid som skulle igangsettes med nye vann- avløps- og overvannsledninger under bakken. Dårlige grunnforhold gjorde at det måtte graves dypt og derfor sikres, noe som forlenget arbeidsperioden. 

Etter flere måneder med omkjøringer er nå rørene byttet ut og veien ferdig asfaltert. Hele strekningen fra Mega til apoteket har fått ny asfalt. 

- Sjøgata er en trafikkert gate i sentrum som var i veldig dårlig stand. Det er nå godt at våre innbyggere og besøkende kan få en mye bedre kjøreopplevelse gjennom sentrum, sier ordfører Marlen Rendall Berg. 

Kvinne smiler og peker på vei med ny asfalt.
Ordfører Marlen Rendall Berg er glad for å gi en bedre kjøretur til både innbyggere og besøkende. Foto: Ida Bjørkquist/Fauske kommune

I løpet av høsten eller våren neste år vil det bli lagt et slitelag på asfalten som er lagt. 

Sikrer vannberedskapen

Kommunen har nå fått sikret vannberedskapen bedre enn det den var. Tidligere var det gamle og dårlige rør som det var på tide og bytte ut. Dagens rør av bedre standard og er større enn de som var der tidligere. Bedre standard vil minske faren for feil på vannledninger. 

- De nye rørene skaper en trygghet gjennom bedre standard. Selv om vi aldri kan garantere for at det ikke blir vannlekkasjer eller ødelagte rør så er det mye mindre sannsynlig at det skjer med disse, sier ordfører Marlen Rendall Berg. 

Spurter inn på helt ny asfalt

I august skal også syklistene spurte gjennom Sjøgata under Arctic Race of Norway. Næringsselskapet til Fauske kommune Fauna KF har fått ansvaret for å tilrettelegge for at det blir et vellykket arrangement. 

- Vi gleder oss til noen av verdens beste syklister skal komme gjennom Fauske sentrum og sykle i mål her. Arctic Race of Norway avslørte sine ruter etter dette prosjektet ble igangsatt, men det er allikevel gøy at de skal få spurte inn på helt ny asfalt. Vi kan love mye aktivitet og folkefest under ARN, sier daglig leder i Fauna KF Kristian Amundsen. 

Nærbilde av ny asfalt med sentrum i bakgrunn
På denne slette asfalten skal syklistene spurte i august. Foto: Ida Bjørkquist/Fauske kommune