Tilskudd til tiltak i jordbruket

Skal dele ut kr. 150.000 i SMIL-midler

Fauske kommune disponerer i 2015 kr 150.000 til ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL-midler). Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak ut over det som omfattes av vanlig jordbruksdrift. Kommunen har vedtatt strategier for bruk av midlene. SMIL-tiltak: gjengroing, kulturlandskap, tilrettelegging for friluftsliv, bygningsvern, forurensing m v.  

Søknadsfrist settes til 01.07.2015.

Søknadsfristen kan bli forlenget hvis det fortsatt blir midler til disposisjon.

Søknadsskjema kan hentes hos Fauske kommune eller lastes med fra Statens landbruksforvaltning (www.slf.dep.no).

Tips en venn Skriv ut