Nordlandsforskning familiemøtet

Nordlandsforskning ser på "familiemøtet"

Skal forske på Fauske

Denne uken var det oppstartsmøte mellom Nordlandsforskning og Fauske kommune i sammenheng med at kommunen har søkt og fått penger fra Helsedirektoratet til forskning på "familiemøtet". Ferdig rapport skal foreligge mars 2015. Da håper kommunen å få en del svar.

Foto fra møtet: Fra v. , Trond Bliksvær (Nordlandsforskning), Arve Rolandsen (kommunalsjef oppvekst), Ingvild Sjødin (helsesøster), Marit Sandberg (PPT), Gunhild Westergaard (barnevern), Ulf Flønes og Irene Larssen (folkehelserådgiver).

Nordlandsforskning familiemøtet2_460x307.jpg

Hva preger samarbeidet som er beskrevet nedenfor - sett fra de ulike aktørenes sider? Hva er suksessfaktorene, hva er fallgrubene og hva er viktig å lære for andre som ønsker å starte med tilsvarende?

Familiemøtet er et lavterskeltilbud til barne- og ungdomsfamilier i Fauske Kommune.

I et Familiemøte møter foreldrene de faginstanser de ønsker, for eksempel representant fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, fra Pedagogisk- og psykologisk tjeneste, skole/barnehage, psykiatrisk sykepleier, foreldreveileder, barnevern.

Her kan foreldrene legge fram sine bekymringer og få belyst problemstillingen.

Målet med Familiemøtet er å vise aktuelle tiltak videre i arbeidet rundt barnet/ungdommen.

Ønsker familien et Familiemøte kan de ta kontakt med helsesøster ved Fauske Familiesenter.

http://www.fauske.kommune.no/familiemoeter.268772.no.html

Fauske familiesenter: http://www.fauske.kommune.no/kontakt.268768.no.html

Telefon 756 04300 Åpningstider Mandag til Fredag: 08:00-15:30 Besøksadresse: Fauske Familiesenter Storgata 73 8200 Fauske (2.etasje over barneklesbutikken Name-It, inngang bakside) Postadresse: Postboks 231 8201 Fauske

Tips en venn Skriv ut