Geir-Ove Kjellbakk IT-konsulent

Skal jobbe med personvern og digitalisering i Fauske kommune

Geir-Ove Kjellbakk skal i månedene framover ha fokus på personvern. Også kalt GDPR. Dette er en  stor jobb for kommuenen der målet er å komme i takt med loven som trår i kraft 25.mai.

Første del av jobben for Geir-Ove Kjellbakk, er kartlegging av hvor det finnes persondata i kommunen. Hvordan henter vi inn denne type data, hva bruker vi den til, hvor lenge lagrer vi dette materialet og håndtering i det hele tatt. Det er rett og slett lovpålagte oppgaver. Konsekvensene er store, til dels enorme, blant annet på det økonomiske, om vi ikke er i mål til 25. mai 2018.

GDPR står for general data protection regulation. Det handler om at at privatpersoner fra denne datoen er «eiere» av sin egen data, og rettighetene er betydelig styrket. Eksperter på området omtaler den nye loven som veldig bra – at de her har klart å få med «alt».

Fra før tenker vi mest på personopplsninger som personnummer og påloggingsdata, men GDPR handler like mye om info fra bomringer, info om prøver fra lege og tannlege info. Det kan også være info om fagforeningsmedlemskap eller om din religiøse holdning. Da skjønner vi at for en kommune er dette en meget stor jobb.

Kjellbakk er i full gang med å informere ansatte i kommunen om den nye loven. I tillegg til jobben rundt personvern, skal han også jobbe med digitalisering i kommunen.

 

Her er brevet som kom til kommunene:

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/brev_til_kommunene_nyepersonvernregler_pdf.pdf