Skatteoppkreveren tar ikke lenger imot kontante innbetalinger

Det er ikke lenger mulig å betale skatte- og avgiftskrav via servicetorget hos Fauske kommune. Dette gjelder både kontant og kortbetalinger, som skal betales til skatteoppkreveren. Bakgrunnen er endringer i skattebetalingsloven § 9-1.

Tips en venn Skriv ut