Forside/Tjenester/Helse og omsorg/Støttekontakt/Skjema

Søknad om å få støttekontakt

02. oktober 2017

Skjema sendes Tildelingskontoret

Søknad om å bli støttekontakt

02. oktober 2017

http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/943966.1292.eurdvrusdw/St%C3%B8ttekontakt+s%C3%B8knadsskjema.pdf

Om du ønsker å være støttekontakt? Send epost til:

therese.eriksen@fauske.kommune.no (Miljø og habiliteringstjenesten)

kari.breimo@fauske.kommune.no (Rus og psykisk helsetjeneste)

margrete.djupvik@fauske.kommune.no (Miljø og aktivitetsavdelingen)

monica.nystad@fauske.kommune.no (Barnevernstjenesten)