Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
5. mars:

Informasjon om korona

2 personer er i isolasjon. 32 er i smitekarantene. Vi har testet 6131 per 05.03.2021 - kl. 10.20. To... [LES MER]

Våre skjema

Diverse

Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune

Nord-Norsk studenthjem og elevhjem i Oslo - søknad

Opplæring i norsk og samfunnsfag - søknadsskjema

Barn og familie  

Fysioterapi: Henvisning barne og ungdomsfysioterapeut 

TIMS Kontaktskjema

Foreldrebetaling - søknad om redusert betaling

Overgang barnehage - skole

Barnevern

Melding til barneverntjenesten fra privatperson

Melding til barneverntjenesten PDF document ODT document  fra offentlig instans

Tilsynsperson barneverntjenesten - rapport

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT)

henvisningsskjema PPT 2020.doc PDF document ODT document

PPT Kartlegging og dokumentasjon skole PDF document ODT document

Logoped: henvisningsskjema.pdf

PPT Systemarbeid barnehage og skole PDF document ODT document

Pedagogisk rapport barnehage.docx PDF document ODT document

Helsetjenester, sosialhjelp

Omsorgsbolig - søknad

Pleie- og omsorgstjenester, søknad.pdf

Rus-og psykiatritjeneste - søknadskjema

Individuell plan – søknad

Reiserett med transporttjenesten – søknad

Støttekontakt – søknad om å bli støttekontakt

NAV Fauske - søknadsskjema økonomisk sosialhjelp

Skjenking og servering
Alkohol – søknad om ambulerende skjenkebevilling

Alkohol – søknad om salgsbevilling

Alkohol - serveringsbevilling

Alkohol – søknad om skjenkebevilling

Bolig og eiendom, gravemeldingsskjema

Omsorgsbolig - søknad

Boligfinansiering

Eiendomssskatt - rammer og retningslinjer for takseringsarbei i Fauske kommune

Eiendomsskatt - klageskjema

Gravemelding

Søknadskjema for seksjonering

Søknadskjema for reseksjonering

Søknad om deling av grunneiendom HER.

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforettning for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for saker som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven

Søknad om Utlippstillatelse - bolig og fritidshus

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Kommunal bolig

Kommunale gebyrer - søknad om fritak

Kultur, - midler, - tilskudd, kulturskole, fritid

Kulturmidler - søknadsskjema grunntilskudd og Retningslinjer for kulturstøtte i Fauske kommune (endret 19.04.17)

Kulturskolen – søknad om plass

Kulturstipend

Festivaltilskudd søknadskjema

Ledsagerbevis – søknad

Omsetning av film og videogram

Treningstimer i idrettsanlegg

Parkering
Parkering - KLAGESKJEMA.pdf

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad.pdf

Landbruk, jordbruk og skogbruk

Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon
Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder
Søknad til tiltak om drenering av jordbruksjord
Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom
Søknad om tidlig pensjon for jordbrukere
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Avtale om leie av jord
Melding om hogst: Hogst i verneskogområder 
Skjemaer om skogbruk

 

Bilder

henvisningsskjema PPT 2020
  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 11. november 2020