Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

En person bosatt i Fauske kommune er bekreftet smittet. Det er tatt 110 tester. 

[LES MER]

Våre skjema

Oppdatert 18. mars 2020

Siden er under oppdatering. Du finner også skjemaer under de ulike tjenestene.

Fysioterapi: Henvisning barne og ungdomsfysioterapeut 

TIMS Kontaktskjema

Skjenking og servering
Alkohol – søknad om ambulerende skjenkebevilling

Alkohol – søknad om salgsbevilling

Alkohol – søknad om skjenkebevilling

Boligfinansiering

Eiendomssskatt - rammer og retningslinjer for takseringsarbei i Fauske kommune

Eiendomsskatt - klageskjema

Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune

Foreldrebetaling - søknad om redusert betaling

Gravemelding

Individuell plan – søknad

Kommunal bolig

Kommunale gebyrer - søknad om fritak

Kulturskole, -midler og -tilskudd

Kulturmidler - søknadsskjema grunntilskudd og Retningslinjer for kulturstøtte i Fauske kommune (endret 19.04.17)

Kulturskolen – søknad om plass

Kulturstipend

Festivaltilskudd søknadskjema

Ledsagerbevis – søknad

Melding til barneverntjenesten fra privatperson

Melding til barneverntjenesten PDF document ODT document  fra offentlig instans

NAV Fauske - søknadsskjema økonomisk sosialhjelp

Søknad om dispensasjon for motorferdsel

Nord-Norsk studenthjem og elevhjem i Oslo - søknad

Omsetning av film og videogram

Omsorgsbolig - søknad

Opplæring i norsk og samfunnsfag - søknadsskjema

Overgang barnehage - skole

Parkering
Parkering - KLAGESKJEMA.pdf

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad.pdf

Pleie- og omsorgstjenester, søknad.pdf

PPT

PPTHenvisningsskjema.pdf

PPT Henvisningsskjema elever bosatt ved Røvika ungdomshjem PDF document ODT document

PPT Kartlegging og dokumentasjon skole PDF document ODT document

PPT Kartlegging og dokumentasjon barnehage

Logoped: henvisningsskjema.pdf

PPT Systemarbeid barnehage og skole PDF document ODT document

Reiserett med transporttjenesten – søknad

Treningstimer i idrettsanlegg

Søknadskjema for seksjonering

Søknadskjema for reseksjonering

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker