Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

Vi har utført 697 tester per 12.08.2020. Åtte av disse er bekreftet smittet. Alle er friskmeldt. PS Informasjon om bekreftet smittetilfelle 06.08.2020, er bosatt og testet i Bodø, og dermed ikke tatt med i tallene fra Fauske kommune. 

[LES MER]

Våre skjema

Oppdatert 10. august 2020

Siden er under oppdatering. Du kan finne noen skjema under de ulike tjenester.

Barn og familie  

Melding til barneverntjenesten fra privatperson

Melding til barneverntjenesten PDF document ODT document  fra offentlig instans

Tilsynsperson barneverntjenesten - rapport

Fysioterapi: Henvisning barne og ungdomsfysioterapeut 

TIMS Kontaktskjema

Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune

Foreldrebetaling - søknad om redusert betaling

Opplæring i norsk og samfunnsfag - søknadsskjema

Overgang barnehage - skole

Treningstimer i idrettsanlegg

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT)

PPTHenvisningsskjema.pdf

PPT Kartlegging og dokumentasjon skole PDF document ODT document

Logoped: henvisningsskjema.pdf

PPT Systemarbeid barnehage og skole PDF document ODT document

Pedagogisk rapport barnehage.docx PDF document ODT document

Helsetjenester, sosialhjelp

Rus-og psykiatritjeneste - søknadskjema

Individuell plan – søknad

Reiserett med transporttjenesten – søknad

Støttekontakt – søknad om å bli støttekontakt

NAV Fauske - søknadsskjema økonomisk sosialhjelp

Skjenking og servering
Alkohol – søknad om ambulerende skjenkebevilling

Alkohol – søknad om salgsbevilling

Alkohol - serveringsbevilling

Alkohol – søknad om skjenkebevilling

Bolig og eiendom

Omsorgsbolig - søknad

Boligfinansiering

Eiendomssskatt - rammer og retningslinjer for takseringsarbei i Fauske kommune

Eiendomsskatt - klageskjema

Gravemelding

Søknadskjema for seksjonering

Søknadskjema for reseksjonering

Søknad om deling av grunneiendom HER.

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforettning for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven HER

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for saker som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven HER

Søknad Utlippstillatelse bolig og fritidshus

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Kommunal bolig

Kommunale gebyrer - søknad om fritak

Kulturskole, -midler og -tilskudd

Kulturmidler - søknadsskjema grunntilskudd og Retningslinjer for kulturstøtte i Fauske kommune (endret 19.04.17)

Kulturskolen – søknad om plass

Kulturstipend

Festivaltilskudd søknadskjema

Ledsagerbevis – søknad

Søknad om dispensasjon for motorferdsel

Nord-Norsk studenthjem og elevhjem i Oslo - søknad

Omsetning av film og videogram

Parkering
Parkering - KLAGESKJEMA.pdf

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad.pdf

Pleie- og omsorgstjenester, søknad.pdf

Landbruk, jordbruk og skogbruk
Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder
Søknad til tiltak om drenering av jordbruksjord
Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom
Søknad om tidlig pensjon for jordbrukere
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Avtale om leie av jord
Melding om hogst: Hogst i verneskogområder 
Skjemaer om skogbruk

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker