Skoleruta 2017/2018 er klar

Oppvekst- og kulturutvalget har vedtatt ny skolerute for skoleåret 2017/2018: Skolerute 2017-2018 - Fauske kommune.pdf