Slamtømming

Oppdatert 24. mars 2020
Melding

På grunn av liten arbeidsstokk benyttes våre medarbeidere vekselvis innenfor vei, vann og avløp. Enhet VVA er derfor svært sårbar hvis noen av våre medarbeidere blir smittet. For å hindre smitte utfører vi ikke private oppdrag ved å spyle avløp der kommunens mannskaper må inn i den enkeltes hjem.
​For hjelp til å åpne tette avløp kan Høytrykksteknikk kontaktes på telefonnummer: 450 09 900 (oppdatert 23.03).

Tømming av private slamavskillere utføres av entreprenør som kommunen har inngått avtale med.

Forskrift om tvungen tømming av slamavskiller (...)

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker