Det første tilfellet av smitte oppsto for ei uke siden. Totalt er det ni smittede tilknyttet sykehjemsavdelingen. Alle pasienter og pårørende som er berørt, er informert. 

Ordfører Marlen Rendall Berg sier at det ble satt i gang tiltak etter første smittetilfelle i henhold til kommunale rutiner og anbefalinger fra sentrale myndigheter.  

- Et viktig tiltak er testing, samt isolering av de som er smittet med korona. Det gjøres fortløpende vurderinger med tanke på å sette inn nødvendige ressurser.  

Tidlig oppdaget 
Smittetilfellene ble tidlig oppdaget, noe som er positivt for å forhindre en større spredning. Likevel er det forventet at det kan komme flere tilfeller.  

- Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å hindre at smitten brer seg videre, sier ordføreren.

Besøksrestriksjoner 
Det er etter medisinskfaglig vurdering satt midlertidig besøksrestriksjoner der det er identifisert smitte.  

- Alle pasienter som har testet positivt blir fulgt tett opp og har foreløpig ikke vist tegn til alvorlig forløp, forteller smittevernlege Gregory Hautois.  

Fauske kommune har 89 isolerte.