Regnskap 2013

Roser de ansatte for godt "hverdagsarbeid"

Snudde minus til pluss

Kommunen har gått fra et underskudd for 2012 på rundt 30 millioner kroner til et pluss på 3,3 millioner for 2013. Det var en fornøyd ordfører som presenterte tallene på en pressekonferanse fredag morgen.

- I bunnen for jobben som er gjort, mener jeg bestemt at det er politisk handlekraft. Uten politisk handlekraft og tydelighet, så sliter man. Dagens politiske ledelse har vist og skal fortsatt vise politisk handlekraft gjennom vedtak som skal fattes, sier ordfører Siv Anita Johnsen Brekke som la vekt på å gi ros til de ansatte i kommunen som har gjort «hverdagsarbeidet» med å styre økonomien mot et pluss.

- Det er de som har fått føle det på kroppen, og det er ikke alltid enkelt å møte brukerne, så det har sin pris. En krevende jobb, men de er jo med på å sikre sin egen arbeidsplass, fortsatte Brekke.

Ikke enkelt

Ordføreren mener at det ikke alltid er like populært med god økonomistyring, men det er en viktig sukessfaktor.

- God samhandling og godt samarbeid tror jeg også er viktige suksessfaktorer. Og det må vi ha med både internt, eksternt og mellom politikere og administrasjon. Det er gjort en formidabel jobb fra de ansatte så takken går først og fremst til dem, fortsatte Brekke.

Fortsatt fokus

Ordføreren gleder seg over resultatet, men hviler ikke på de gode tallene og understreket gjentatte ganger at man fortsatt må ha fokus på økonomistyringen.

- Nå gjelder det mer enn før å holde fokus og fortsette jobben med å nå målet på 15-20 millioner for å kunne ha en reserve. Slik at vi kan investere framover. Vi er jo i gang med «tidenes investeringer» som vil gi oss ny moderne skole, institusjons- og omsorgsplasser, idrettsanlegg og allaktivitetshus. Det må vel være å ta Fauske videre? slår ordføreren fast.