Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Søk nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom før 10. desember

Private aktører, frivillige organisasjoner og offentlige instanser kan søke tilskuddsordningen som har mål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfristen er 10. desember 2018. Søk her: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/. Her kan du lese mer.

Tips en venn Skriv ut