Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Barnehagene i Fauske/Søke om redusert foreldrebetaling
Kalender

Foreldrebetaling i barnehage

Moderasjon i foreldrebetaling

16. mars 2016

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. For barnehageåret 2018/2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 541 500 kroner per år. Informasjon som gis ut av barnehagene er søknadsskjema og informasjonsskriv til foresatte. Det kan søkes fortløpende om redusert foreldrebetaling. Frist for å søke om redusert foreldrebetaling før nytt barnehageår er 15.juni. Søknader som kommer inn etter fristen vil også bli behandlet.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, gis det 30 % søskenmoderasjon for første søsken og 50 % for andre søsken.

barnehage_100x133[1]

Gratis kjernetid

09. juni 2015

Alle 3-, 4- og 5-åringer i familier med inntekt under kr 533 500,- i året har rett til 20 timer gratis i barnehage per uke.