Fauske kommune ny logo

Kunngjøring:

Søknad om tillatelse til å bygge Holtan kraftverk i Fauske kommune

Holtan Kraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Holtan kraftverk i Korsåga. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på 3,53 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 175 husstander.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn hos servicekontoret på administrasjonsbygget til Fauske kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut.

Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Holtan Kraft AS ved enten Bjørn Lasse Pedersen på tlf. 91 15 91 88, e-post bjorn.lasse@minikraft.no, eller Bjørn Holtan tlf.: 95 93 25 32, e-post: holtan-tammrein@gmail.com.Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 22.10.2014.

Tips en venn Skriv ut