Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Voksenopplæring/Spesialundervisning for voksne
spesialundervisning for voksne
Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne

Hvis du har rett til grunnskoleopplæring for voksne, kan du også ha rett til å få spesialundervisning.

Det er to forskjellige former for spesialundervisning for voksne i grunnskoleopplæringen. Den ene typen spesialundervisning kan du få dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for deg. Den andre typen spesialundervisning kan du få hvis du trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Du kan lese mer om spesialundervisning for voksne her

Det finnes en brosjyre "spesialundervisning for voksne på 5 minutter" som kan være til hjelp.

Har du behov for ytterligere informasjon? Ta kontakt med kommunens PPT eller rektor for voksenopplæringen for veiledning.

Kontakt oss

Rita Hagerup

Rektor

rita.hagerup@fauske.kommune.no

+4775604455

 

 

 

 

Kontakt oss

Rita Hagerup

Rektor

rita.hagerup@fauske.kommune.no

+4775604455