Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Foreldrestøtte/Aktuelt
Stafettloggen

Kommunens samhandlingsverktøy

Stafettlogg

Fauske kommune har som mål å sikre tidlig innsats og god samhandling. Det nettbaserte verktøyet «Stafettlogg» skal bidra til å gi et  helhetlig tjenestetilbud, slik at både barn og deres familier blir gitt best mulig hjelp og støtte.

En Stafettlogg er en elektronisk loggbok over tiltak og involverte samarbeidsparter. I stafettloggen er alle tiltak rettet mot barnet samlet på ett sted. Dette gir en oversikt hvilke tjenester og fagpersoner som er involvert, og synliggjør hvilke oppgaver den enkelte har. Stafettloggen synliggjør og beskriver hvilke avtaler som er inngått, og hvilke områder og mål som skal være i fokus.

 

HER PDF document ODT document finner informasjonsflyer rettet mot foreldre/foresatte, og HER finner du brosjyre med generell informasjon omkring Stafettloggen.

Er du allerede deltaker i en stafettlogg/plan, så finner du en enkel brukerveiledning til til loggen HER PDF document ODT document  + 10-trinn for å komme i gang PDF document ODT document med å lage logg.

 

 

Organisering

Hver kommune som tar i bruk Stafettlogg som samhandlingsverkøy har en eller flere lokale administratorer. Deres fremste oppgave er å sørge for at verktøyet brukes i tråd med gjeldende forskrifter og avtaleverk  Lokal administrator kan gi de  som skal har rollen koordinator/stafettholder tilgang til verkøyet.

Koordinatorene vil vanligvis ha rettigheter til å opprette nye planer og knytte til plandeltakere.  Arbeidet rundt den enkelte plan vil gjerne foregå i det som kalles ansvarsgrupper. Koordinatorene utfører sitt arbeid i nært samarbeid med den planen gjelder; planeier.

 

clip 0020.pngFunksjonen "Lokal administrator" er pr tiden lagt til stillinger knyttet til Fauske Familiesenter. Det er pr nå koordinator-kompetanse innenfor følgende tjenester/avdelinger:

  • Fauske Familiesenter
  • Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
  • Fauske barneverntjeneste
  • Vestmyra skole
  • TIMS-teamet

 

Har du behov for ytterlige informasjon? Ta kontakt med TIMS-teamet :)

 

Tips en venn Skriv ut