tre over veien sykehusveien

E 6 stengt på Finneid

Status ekstremværet Ylva på Fauske

E 6 er stengt på garunn av fare for at bygning kan falle over veien. Skoler er stengt, og elever holdes igjen til de blir hentet av foreldre/voksne. Enhet for vei, vann og avløp har vært travelt opptatt i dag med å rydde veier for trær som har falt over veier eller sikre områder. Det har kommet mange meldinger om løse gjenstander som kan være en risiko for folk som ferdes ute. Vi oppfordrer til å følge med i media og på sosiale medier for oppdatert informasjon.

Foto: fra trevelt i Sykehusveien.

Denne pressemeldinger er sendt ut nylig -her med oppdateringer:

Status: ekstremværet Ylva Fauske kommune

Stengte E6: Politiet har stengt E 6 ved Finneid, Fauske midlertidig. Det er fare for at nærliggende bygning kan blåse overende.

Tidlig i dag ble Sulitjelma og Finneid skoler stengt. Øvrige skoler har holdt åpen, men det er nå bestemt at ingen elever slippes hjem fra Erikstad, Hauan og Vestmyra skoler. Det gjøres fortløpende vurderinger når det gjelder Valnesfjord, da vindstyrken er mindre her.

Holtanveien stengt: Enhet vei, vann og avløp har hatt en travel dag med mange utrykninger. Mange trær har falt ned, og mannskaper har jobbet på spreng for å rydde. Etter hvert ble det besluttet å stenge deler av Holtanveien, fra Terminalveien til Svenning gård, da risikoen ble vurdert å være for stor til at mannskaper kunne jobbe der. Veien blir stengt inntil videre. Det er ingen beboere på denne strekningen.

Krykkja/Leivset – trær over veien: For de som skal kjøre inn denne veien, vær oppmerksom på at det kan falle trær over veien. Kommunen/VVA har mannskaper på stedet som bistår med å ivareta sikkerheten.

Sykehusveien: tre veltet over veien. Mannskaper på vei for å avklare, og eventuelt sikre området.

Løse gjenstander. Mannskaper har rykket ut i flere omganger etter beskjed om at tak er blåst av, eller andre løse gjenstander som flyr gjennom luften og kan være en risiko.

Løse beslag - gamle rådhuset løsnet: Enkelte beslag blafrer i vinden, men ser ut til å holde. Sammen med politiet ble det bestemt i formiddag å stenge veien fra E6 gjennom Fauske sentrum – opp forbi gamle rådhuset. Personell følger med kontinuerlig og har dialog opp mot Politiet hvis det skulle skje at noe løsner.