Stenger Mølnveien jpg

Utskifting av vannkum på Stranda

Stenger Mølnveien

En vannkum skal skiftes ut i Mølnveien på Stranda. I den forbindelse vil vegen bli stengt fra i dag onsdag 28. mai og til og med mandag 2. juni. Omkjøring via ny veg gjennom Mølnveien boligfelt, se vedlegg.